PHP.EE FOORUM   
Nimi:   Pass:   Mäleta mind! 
   Teemad | php.ee esilehele | registreeri | Märgi kõik teemad loetuks | #php.ee Skype vestlus | RSS
UUS TEEMA  OTSI  Lehekülgi: 1
pildi uploadi keevitamine
Postitaja: Heintz 2005-01-27 22:36:02
nimelt selles , et mingi täkk on mul sees , nimelt selles , et teen pildi uploadi , aga leht includitud ?leht=kuulutus11 , aga kui ma võtan välja ilma includemisega st kuulutus/kuulutus1.php , siis asi töötab ideaalselt , aga miks , kas switch on suur mõju , olen pildi asukohta muutnud nii ja naa , küll avalehest (kuulutus/pildid/) ja ka tema failist (pildid/) aga no ma ei tea antke abi palun
kood :

PHP kood:
 
<?php
$dir
="pildid";
function 
suvaParool($pikkus=9) { // teeme funktsiooni;
    // pikkus=9 tähendab, et kui sulgudesse pole midagi lisatud, on parooli pikkuseks automaatselt 9 märki
    
$array1=array(
        
'q','w','e','r','t','y','u','i','o','p','a','s','d',
        
'f','g','h','j','k','z','x','c','v','b','n','m',
        
'Q','W','E','R','T','Y','U','O','P','A','S','D','F',
        
'G','H','J','K','Z','X','C','V','B','N','M'); // teeme lubatud tähtede massiivi
    
$array2=array(1,2,3,4,5,6,7,8,9); // teeme lubatud numbrite massiivi
    // jätsime eelnevast kahest massiivist nimelt välja sellised märgid, mis võivad segi minna mõne teisega
    
if ($pikkus>0) { // tegutseme, kui määratud pikkus on suurem kui null
        
$i=0// määrame $i'le väärtuseks 0
        
$m=false// määrame, et $m on false
        
while ($i<$pikkus) { // sel ajal, kui $i väärtus on väiksem $pikkus'e omast, siis...
            
srand((double)microtime()*10000000); // randomiseerime
            
$array=$m?$array2:$array1// valime array
            
$arrayrandom=array_rand($array2); // kasutame funktsiooni array_rand()
            
$parool.=$array[$arrayrandom[0]]; // lisame muutujasse $parool väärtust uue märgi näol
            
$m=!$m// $m ei võrdu enam $m'ga
            
$i++; // $i saab väärtust juurde ühe võrra
        
}
    }
    return 
$parool// väljastame parooli
}
if(
$_POST['lisa_pilt']){

    
$pildi_nimi=suvaParool();

    if(!
copy($pilt$dir.'/'.$pildi_nimi.'.jpg')){ 
        echo 
"Pilti ei uploaditud";
    }

}

?>

Leheküljed: 1

©2002-2013 Martin Rebane & PHP.ee kaasautorid
  0.078871011734