PHP.EE FOORUM   
Nimi:   Pass:   Mäleta mind! 
   Teemad | php.ee esilehele | registreeri | Märgi kõik teemad loetuks | #php.ee Skype vestlus | RSS
UUS TEEMA  OTSI  Lehekülgi: 1
Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: waffadrunker 2008-10-09 04:16:03

Ma ei hakka poe linki siia panema - kellel otseselt huvi on küsigu täpsemalt kuid kujundus on selle baasil tehtud: http://demo.yootheme.com/jan08/index.php

Joomla enda portaalis on liikumine natuke väike seega postitan siin - samas kui teil on parem idee kuhu postitada siis andge teada :)

Kuna aretan väikest netipoodi virtuemartis joomla põhjal (mõlemad viimased versioonid) siis oleks mul arvatvasti kellegi abi ja nõu varsti vaja mõningate asjade suhtes.

Kõigepealt küsiks kui kallilt te pangalingi lisaksite? Netis prof teenus muidu küsis 1000EEKu lingi kohta kuid kuna skriptid ja asjad olemas on (pangalik 30 minutiga - http://blog.zone.ee/2006/12/12/pangalink/ http://php.center.ee/skript.php?id=1839 ) ning midagi taolist mitmed korrad ka eestis tehtud joomlale/virtuemartile siis suure tõenäoususega teeb keegi ka seda palju mõistlikuma hinnaga. Hansa ja Ühispank, vb ka Sampo oleks plaanis lisada - kuni sinnamaani, et edukalt oste saaks teha.

Lisakas oleks abi vaja veel muude nipet näpetega poe osas - enamuse nipetnäpete jaoks on muidugi pluginad/extensionid olemas joomlal - kuid sellegi poolest.

Tegu ei ole mingi suure mega projektiga vaid tillukese poega mille osas ma vahepeal sooviks abi kellegilt kellel on head kogemuse sarnaste asjadega, et mingit käkki ei hakataks tegema ega jalgratast leiutama. Seega tasud ei ole mingid kosmilised 5 kohalised kohe kindlasti mitte (majanduslangus ka ju lisaks kõigele:)

lisasin selle ka hange.ee sse
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: pakkumine 2008-10-09 12:33:35
ole hea ja kirjuta oma soov:
hermo.soodla@gmail.com
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: waffadrunker 2008-10-09 16:27:43
"Siin mõni mees teeb ämbritäie segu eest sulle selle ära "

ma võiks kellu ka siis lisaks anda :D

Viimati muudetud: 09-10-2008 16:28:16
Muutja: waffadrunker
Põhjus:

RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: ptr 2008-10-09 20:12:45
TSITEERITUD:

Kõigepealt küsiks kui kallilt te pangalingi lisaksite? Netis prof teenus muidu küsis 1000EEKu lingi kohta...


kui see summa sulle üle jõu käib, siis palju õnne! Saad igatsugu nukataguste progejatega närve kulutama.
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: tõehetk 2008-10-09 20:43:13
Kui sa tahad pangalinki, mis tuleb mingi valmis e-poega siduda (magento, ..., joomla peal (suvalise keskonna jaoks)), siis võid julgelt 30 minuti asemel 30 tunniga arvestada.
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: Antssss 2008-10-10 13:43:21
eks selle säästuprogejate palkamisega on nagu muu säästukaubaga ikka, et võid saada hea asja. Samas kui saad saasta, siis parandamine või lihtsalt kahju mida kannad on palju suurem, kui oleks olnud korraliku tegija palkamine.
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: a58421118@hot.ee 2008-10-10 14:52:04


1500 eek . + garantii + tehniline dokumentatsioon .

Kui hind rahuldab võta ühendust

a58421118@hot.ee


---------------------------------

I. Mõisted
1.1. Autentimine on Panga poolt pakutav teenus Internetipanga lepingus ettenähtud korras Kliendi isiku kindlakstegemiseks.
1.2. Avalik võti on arv, mis võimaldab Poolel kontrollida teise Poole Digitaalset allkirja ja veenduda selles, et Digitaalse allkirjaga kaitstud andmeid ei ole muudetud ja korralduse edastaja on teine Pool.
1.3. Digitaalne allkiri on vastava Poole kindlakstegemiseks mõeldud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost esitatava informatsiooniga ja mis on moodustatud vastava Poole Isikliku võtme abil. Digitaalset allkirja kasutatakse andmete autentsuse tagamiseks ja nende õigustamatu muutmise vältimiseks.
1.4. Portaal on kogum Teenindaja Internetilehekülgedest, kus Kliendil on Interneti vahendusel võimalik kasutada Teenindaja poolt määratud teenuseid või osta Teenindaja poolt pakutavaid kaupu.
1.5. Internetipank on Panga toode, mis võimaldab Kliendil kasutada Panga poolt määratud teenuseid Interneti vahendusel, võttes ühenduse Panga serveriga Panga poolt määratud Interneti-aadressil.
1.6. Isiklik võti on unikaalne arv, mille abil vastav Pool moodustab Digitaalse allkirja.
1.7. Klient on isik, kes on sõlminud Pangaga lepingu Internetipanga kasutamiseks ja kes soovib kasutada Teenindaja Portaali.
1.8. Konto on Lepingus toodud Teenindaja poolt määratud arvelduskonto, millele Pank kannab Maksetehingute summad.
1.9. Leping on käesolev Teenindaja ja Panga vahel sõlmitud leping.
1.10. Link on Poole Internetileheküljel asuv tekstiline ja/või graafiline objekt, mille kaudu Pool edastab Kliendi korraldusel Kliendi teise Poole poolt määratud Internetileheküljele.
1.11. Maksetehing on Kliendi poolt Teenindaja vahendusel Internetipanga kaudu antav Eestisisene maksekorraldus kauba/teenuse eest tasumiseks.
1.12. Pangalink on Panga poolt Teenindajale ja Kliendile pakutav teenus:
• Kliendi Autentimiseks ja/või
• Kliendi poolt Maksetehingu tegemiseks ja Panga poolt Teenindajale Maksetehingu täitmiseks võtmise või täitmata jätmisest teatamiseks.
1.13. Tasukonto on Lepingus toodud Teenindaja arvelduskonto, millelt Pank debiteerib Panga hinnakirjas toodud tasud.

II. Lepingu eesmärk
2.1. Leping reguleerib Panga ja Teenindaja vahelisi suhteid seoses Kliendi poolt Internetipanga vahendusel Portaali kasutamisega ja muude eeltähendatuga seotud asjaoludega.
2.2. Teenindaja kasutab Panga poolt Pangalingi kaudu järgnevat teenust (kasutatav teenus märgitud ristiga):


0

Autentimine


1

Maksetehing


III. Kliendi teenindamine
3.1. Pank annab Teenindajale õiguse Panga poolt määratud tingimustel Kliendi teenindamiseks Internetipanga vahendusel.
3.2. Teenindaja on kohustatud võimaldama Kliendil kasutada Portaali.
3.3. Portaali eest vastutab Teenindaja. Teenindaja on kohustatud lahendama kõik Kliendi pretensioonid, mis on seotud Portaaliga.
3.4. Teenindaja on kohustatud Portaali Interneti-aadressi muutumisest Pangale 10 päeva kirjalikult ette teatama.
3.5. Pank on kohustatud Internetipanga Interneti-aadressi muutumisest Teenindajale 10 päeva ette teatama.
3.6. Portaalis peab olema Kliendile võimalikult hästi nähtaval kohal Panga nõuetele vastav Link, mis suunab Kliendi Panga poolt määratud Interneti-leheküljele, kus Kliendil on võimalus teha Internetipanga vahendusel Maksetehing või ennast Autentida.
3.7. Pangal on õigus panna Internetipanka Link, mis võimaldab Kliendil kasutada Internetipanga kaudu Portaali.

IV. Autentimine ja Maksetehingu tegemine
4.1. Kliendi korralduse Maksetehingu tegemiseks või Autentimiseks edastab Teenindaja Pangale.
4.2. Kliendi Autentimisel teeb Pank Internetipanga lepingus ettenähtud korras Kliendi isiku kindlaks ja edastab vastava info Teenindajale.
4.3. Kui korraldus Maksetehingu tegemiseks vastab Lepingu punktile 5.3., Kliendi kontol on Maksetehingu teostamiseks nõutav summa, Klient teostab Maksetehingu, saadab Pank Teenindajale Maksetehingu korralduses toodud Interneti-aadressil vastuse Maksetehingu täitmiseks võtmise kohta.
4.4. Kui Klient ei teosta Maksetehingut, saadab Pank Teenindajale Maksetehingu korralduses toodud Interneti-aadressil vastuse Maksetehingu täitmiseks võtmata jätmise kohta.
4.5. Pank vastutab Internetipanga kaudu teostatud Panga tingimustele vastavate Maksetehingute täitmise eest.
4.6. Teenindaja ei tohi Maksetehingute tegemise või Autentimise eest lisada kaupade ja/või teenuste hinnale eraldi tasu.

V. Tehnilised nõuded
5.1. Pooled on kohustatud tagama ööpäevaringselt vastava Poole infosüsteemi ja Poolte vahelise sidekanali turvalise häireteta töötamise ja võimaldama Klientidele ööpäevaringselt Portaali kasutamist.
5.2. Teenindaja on kohustatud tagama, et Teenindaja infosüsteem töötab ainult Lepingus toodud eesmärkide täitmiseks ning ei kahjusta Panga infosüsteemi ega muul viisil Panka.
5.3. Pooled on kohustatud järgima Poolte vahelises suhtlemises Lepingu lisas toodud tehnilises spetsifikatsioonis sätestatud tingimusi ja korda.
5.4. Pooled on kohustatud tegema kõik vastavast Poolest olenev, et tagada Lepingu täitmisel kasutavate ja vastava Poole kontrolli all olevate tehniliste lahenduste ja süsteemide turvalisus ning riketeta ja katkestusteta töötamine. Rikke ilmnemisel kohustub vastav Pool asuma koheselt riket kõrvaldama ja informeerima rikkest ja selle kestvusest teist Poolt ja Portaali kättesaadavust takistava rikke korral ka Kliente. Kliendil peab olema võimalus saada Portaali kättesaadavust takistava rikke kohta informatsiooni telefoni või e-maili teel.
5.5. Teenindaja on kohustatud kooskõlastama hooldustöö Pangaga mõistliku etteteatamisajaga, kui Lepingu täitmisel kasutava Teenindaja tehnilise lahenduse või süsteemi hooldustöö takistab või võib takistada Lepingu täitmist.
5.6. Pooled on kohustatud esimesel võimalusel teisele Poolele teatama kõigist asjaoludest, mis kahjustasid või võivad kahjustada Poolte infosüsteeme või Lepingu täitmist, samuti asjaoludest, mis võivad olla vajalikud Poolte tehniliste lahenduste ja süsteemide turvaliseks töötamiseks, hoolduseks või rikke kõrvaldamiseks.
5.7. Pooled on kohustatud andma teisele Poolele Lepingu tingimuste täitmiseks vajalikku informatsiooni, välja arvatud informatsiooni, mille avaldamine on piiratud seaduste või teiste õigusaktidega.
5.8. Pooled on kohustatud kooskõlastama teise Poolega mõistliku etteteatamisajaga Poole infosüsteemi muudatused, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist.
5.9. Teenindajal ei ole õigust ilma Panga kirjaliku nõusolekuta muuta Teenindaja ja Panga vahel Lepingu lisas kokku lepitud Teenindaja serveri aadressi.

VI. Digitaalne allkiri
6.1. Kõik Lepingu punktis 4 toodud ühelt Poolelt teisele Poolele edastatud korraldused ja vastused peavad sisaldama vastava Poole Digitaalset allkirja.
6.2. Korralduse või vastuse saanud Pool on kohustatud kontrollima teise Poole Digitaalse allkirja õigsust. Digitaalse allkirja õigsuse kontrollimine toimub Lepingu lisas kokkulepitud korras Avaliku võtmega.
6.3. Pooled on kohustatud enda Digitaalse allkirja õigsuse kontrollimiseks andma Lepingu sõlmimisel teisele Poolele üle oma Avaliku võtme.
6.4. Pooled on kohustatud neile kuuluvat Isiklikku võtit kolmandate isikute ees saladuses hoidma ja vastutavad antud kohustuse täitmata jätmisest tingitud kõikvõimalike tagajärgede eest.
6.5. Kui Poole Isiklik võti on saanud või võib olla saanud teatavaks kolmandale isikule, on Pool kohustatud sellest teist Poolt koheselt informeerima ja lõpetama kuni Poolte vastava kokkuleppeni Kliendile Internetipanga vahendusel Portaali kasutamise.

VII. Arveldused ja tasud
7.1. Panga poolt täitmiseks võetud Maksetehingu summa kantakse Teenindaja Kontole Pangas kehtiva üldise korra kohaselt.
7.2. Teenindaja on kohustatud tasuma 1 (üks) kord kuus Pangale Panga hinnakirjas toodud tasusid.
7.3. Pangal on õigus eelneva kuu eest debiteerida Panga hinnakirjas toodud tasude võrra Teenindaja Tasukontot.
7.4. Teenindaja on kohustatud tagama ülalnimetatud summade debiteerimiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu Tasukontol.
7.5. Kui Tasukontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, hakkab Pank kuni võlgnevuse tasumiseni arvestama tekkinud võlgnevuselt Panga hinnakirja kohaselt viivist.
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: Oskaja 2008-10-10 16:04:28
Teeksin asja üsnagi soodsalt ära, võta minuga emaili teel ühendust info@veebilahendused.com . Lepime hinna kokku ning loodetavasti tuleb ka meeldiv koostöö.


Parimate soovidega
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: Koodija 2008-10-10 16:37:24
TSITEERITUD:

1500 eek . + garantii + tehniline dokumentatsioon .

Kui hind rahuldab võta ühendust

No teate. Lõpetage see pull. Õiget progejat rahuldab ainult tema oma kindel käsi.
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: Lüüli tädi 2008-10-10 17:41:24
Selle 1500.- all mõelti ilmselt ikka ainult pangalinke, mitte kogu projekti maksumust.

TSITEERITUD:

No teate. Lõpetage see pull.
RE: Tööpakkumine / Hinnapäring. Joomla / Virtuemarti põhjal netipood. Pangalingid
Postitaja: waffadrunker 2008-10-15 15:45:37
Mõned on siis päris mõeldavad pakkumised, loodan, et ka joomla ja virtuemarti osas muidu oskusi jagab siinsetel progejatel.

(üldiselt joomla / virtualmarti peal on asi juba töös paljudel edukalt, seega ei usu, et vitualmart mingi selline "käkk" on, et seal võimatu teha asju on kiirelt - sellele kes arvas, et 30 tundi võib aega minna 30 minuti asemel:D).


Kuid yeah, alati läheb ka muid e-kaubandusega seotud inimesi tulevikus vaja kui pood ehk käima saab (vb isegi bännerite kujundajaid vms, seega jätke julgelt kontaktid).


Tänan kõiki vastajaid seniks :)

Viimati muudetud: 15-10-2008 15:46:16
Muutja: waffadrunker
Põhjus:


Leheküljed: 1

©2002-2013 Martin Rebane & PHP.ee kaasautorid
  0.0832948684692