PHP.EE FOORUM   
Nimi:   Pass:   Mäleta mind! 
   Teemad | php.ee esilehele | registreeri | Märgi kõik teemad loetuks | #php.ee Skype vestlus | RSS
UUS TEEMA  OTSI  Lehekülgi: 1
phpthumb watermark pilt
Postitaja: thumb 2013-10-24 09:33:37
tere, kuidas phpthumbiga lisada vesipilti?
phpthumbi näidet vaadates, siis peaks nii toimima:

$phpThumb1->fltr=array('wmi|'.$full_url.'img/watermark.png|BL|20|5');

või siis, kui url on välja lülitatud:

$phpThumb1->fltr=array('wmi|'/img/watermark.png|BL|20|5');

aga kuidagi ei toimi, viga ei ütle ka..

???
RE: phpthumb watermark pilt
Postitaja: tiri 2013-10-28 20:46:23
Mõtteainest,pusimiseks.Siit samuti:
http://www.solucior.com/36-PHP_watermark.html

PHP kood:
 
<?php
/****************************************************/
/*            solucior.com by Dux                   */
/****************************************************/
// Image source
$image "7.png";
// Watermark source
$watermark "watermark.png";
// Watermark opacity (0 = solid to 127 = invisible) 
$opacity 80;
/****************************************************/
// Create img
list($x,$y,$type)=getimagesize($image);
if (
$type == 1$img=imagecreatefromgif($image);
if (
$type == 2$img=imagecreatefromjpeg($image);
if (
$type == 3$img=imagecreatefromPNG($image);
// Create watermark
$wm imagecreatefrompng($watermark);
list(
$xwm,$ywm)=getimagesize($watermark);
// Create the new transparent watermark
$new_wm imagecreatetruecolor($xwm$ywm);
imagealphablending($new_wmfalse);
imagesavealpha($new_wmtrue );
// Modify opacity pixel by pixel and set blank area with completely transparent pixels
for( $x=0$x $xwm$x++ ) { 
       for( 
$y=0$y $ywm$y++ ) { 
               
$color_index imagecolorat($wm$x$y);
               
$alpha = ($color_index 0x7F000000) >> 24;
               
$c ImageColorsForIndex$wm$color_index );
               if (
$alpha 100
                       
$px_color imagecolorallocatealpha($new_wm$c["red"], $c["green"], $c["blue"], $opacity);
               else 
                       
$px_color imagecolorallocatealpha($new_wm0,0,0127);
               
imagesetpixel ($new_wm$x$y$px_color);
       }
}
// Paste new watermark on the image
imagecopyresampled$img $new_wm $xwm/1.5 $ywm/1.5 $xwm $ywm);
// Send as image JPEG good quality
header("Content-type: image/jpeg");
imageJPEG($img''40);
?>
RE: phpthumb watermark pilt
Postitaja: ee 2013-10-28 21:09:10

Leheküljed: 1

©2002-2013 Martin Rebane & PHP.ee kaasautorid
  0.0883948802948